૨૦ માં સમૂહલગ્ન મહોત્સવમાં દાન ભેંટ નોંધાવી કન્યાદાનમાં સહયોગી બનો

admin
By admin October 12, 2017 18:54

સમૂહલગ્નમાં દાન ભેંટ નોંધાવવા અંગે વસ્તુઓનું લીસ્ટ નીચે આપેલ છે.

આ લીસ્ટ પ્રમાણે જે કોઈ દાન નોંધાવવા ઈચ્છતું હોય તે નીચે આપેલ નંબર પર સંપર્ક કરે.

પેજ ૧

FormatFactorydaan--1

પેજ ૨

FormatFactorydaan--2

દાન-ભેંટ નોંધાવવા માટે સંપર્ક 

૧.  રાજુભાઈ ઈશ્વરભાઈ ઓઝા (પ્રમુખ શ્રી) : ૯૮૨૫૧ ૫૨૫૬૭

૨. રમેશકુમાર થોભાનદાસ પ્રજાપતિ (મંત્રી શ્રી) : ૯૪૨૮૫ ૧૮૩૭૮ 

3. મનુભાઈ જોઈતારામ  પ્રજાપતિ : ૭૪૩૪૦ ૬૪૫૦૬

admin
By admin October 12, 2017 18:54
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

આવનારા કાર્યક્રમો

No data found, please check the expiration date.

Like us on Social Media

Join Us on below social Media Platforms