૨૦ મો સમૂહ લગ્ન મહોત્સવ

admin
By admin October 12, 2017 17:25

૨૦ માં સમૂહલગ્ન મહોત્સવ વિશે માહિતી

 તારીખ  : ૧૮-૦૨-૨૦૧૮ રવિવાર

સ્થળ : બહુચર માતાના મંદિર પાસે, મુ. પાંચોટ, તા. જિ. મહેસાણા

 

samooh lagna

admin
By admin October 12, 2017 17:25
Write a comment

2 Comments

  1. JT PRAJAPATI October 12, 17:47

    ફેમીલી નામ એડ કરવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર આપો

    Reply to this comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

આવનારા કાર્યક્રમો

No data found, please check the expiration date.

Like us on Social Media

Join Us on below social Media Platforms